Pomiary elektryczne

Odbiorcze i okresowe do instalacji elektrycznych do 1kV


Kliknij by dowiedzieć się więcej.

Domofony i wideodomofony

Sprzedaż, montaż, konserwacje ...


Kliknij by dowiedzieć się więcej.

Elektroinstalacje

Kompleksowo od elektryki, anteny, alarm, domofon, nagłośnienie po automatykę i inne ...


Kliknij by dowiedzieć się więcej.

Instalacje Elektryczne

W zakresie instalacji elektrycznych wykonujemy:
- montaż instalacji elektrycznych
- przyłącza energetyczne
- montaż tablic rozdzielczych i liczników
- instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego
- instalacje gniazd wtykowych 230V i 400V
- instalacje uziemiające, odgromowe i wyrównawcze
- przeróbki istniejącej instalacji elektrycznych
- instalacje zasilające urządzenia technologiczne
- układy sterowania urządzeniami
- iluminacje zewnętrzne obiektów
- usuwanie awarii
- pomiary elektryczne
- instalacje ogrodowe
- podłączenie sprzętu AGD.
 
Oferujemy Państwu doradztwo, wykonawstwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Wykorzystując przyrząd firmy SONEL wykonujmy wszelkiego rodzaju pomiary elektryczne. Cały czas pogłębiamy i uzupełniamy naszą wiedzę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić solidną i fachową obsługę naszych klientów.
 
•         Pomiary okresowe, kontrolne instalacji elektrycznych, odgromowych oraz uziemień zgodnie z wymogami ustawy - "Prawo Budowlane" [Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414]
•         Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
•         Pomiary stanu (rezystancji) izolacji i ciągłości obwodów
•         Pomiary uziemień ochronnych, roboczych oraz instalacji odgromowych
•         Badania wyłączników różnicowo-prądowych
•         Badania kontrolne elektronarzędzi
•         Inwentaryzacje instalacji elektrycznych